Ensinistrament de cavalls

Alex Fuentes - Freeman de Aristos
Alex Fuentes - Freeman de Aristos

Ensinistrament de cavalls

La tendencia habitual per educar el cavall es basa en la dominància cap a l'animal, però aquest es un camí erroni que condueix a la submissió i no a la cooperació. 

A CELASE treballem els cavalls seguint l'escala d'entrenament reconeguda utilitzant mètodes que busquen l'harmonia amb el cavall en comptes d'esperar que sigui el cavall que aprengui a través de cedir. La clau es la confiança mútua a través de la qual els dos, genet I cavall, disfruten amb l'execució dels exercicis. 

 

¿Vols que et preparem al teu cavall per poder competir a qualsevol nivell en la disciplina de doma clàssica?

Ens organitzem per realitzar diferents projectes aportant sempre els nostres coneixements amb la màxima professionalitat.

A CELASE oferim:

  • Doma de potros
  • Preparació de cavalls per la competició de doma clàssica
  • Doma de cavalls per volteig