Pony Games

En "El Centre del Cavall", tornem a donar vida al ja conegut des de fa més de 25 anys al legítim PONICLUB GIRONA.

NORMAN PATRICK
L'esport anomenat Mounted Games va ser fundat per Norman Patrick. El seu objectiu era estendre l'àmbit de participació en la pràctica d'aquest esport, ja que fins a aquest moment, és reduïa al nivell d'edat dels poniclubs.

Amb aquesta finalitat, va crear en 1984 l'Asociació de Mounted Games del Regne Unit. En els anys posteriors, el seguiment i compliment constant de les regles de base ha assegurat la propagació d'aquest esport, dins i fora de Gran Bretanya. Al moment de la seva mort en 2001, l'esport que ell havia creat, era valorat i practicat per nombrosos genets en 4 continents del món.

Avui en dia, l'esperit de Norman Patrick sobreviu gràcies a l'expansió dels mountedgames, romanent fidel al seu objectivo original, que és promoure l'amistat entre persones de diferents nacions.