Cultura

La nostra cultura

Els cavalls han tingut un paper fonamental en la nostra cultura. Ens han acompanyat des de fa segles i la seva participació en diverses activitats humanes és un exemple de com hem organitzat, durant moltíssim temps, la nostra existència, la nostra economia o els nostres conflictes amb un cavall al costat. Just és, doncs, reconèixer la seva valuosa aportació. Des de l'Àrea de Recursos Pedagògics i Culturals de CE.LA.SE. volem acostar a tots, d'una forma pedagògica i lúdica, a un patrimoni cultural en el qual el cavall és un dels protagonistes.


Activitats pedagògiques

Volem fer pedagogia sobre una forma d'entendre la relació amb els cavalls basada en el coneixement, el respecte i l'afecte. Hem dissenyat un programa d'activitats, al nostre centre, per a nens d'educació infantil i primària. També estem preparant un taller mediambiental centrat en el respecte al cavall amb el qual anar, directament, a les escoles per donar a conèixer, millor, a aquest animal.

Patrimoni i cavalls

El Centre Eqüestre la Selva-CELASE se situa en una geografia de petits pobles amb un passat fonamentalment agrícola, en el qual el cavall ha tingut una presència molt important. Entendre el seu paper és comprendre el seu valor i pot contribuir a crear, o aprofundir, una relació de respecte cap al cavall.